Skip to the content

Privacy

At the moment our privacy statement is only available in Dutch. Do you want a translation in English? Please contact us.

 

Privacy statement

 

Uw Privacy en Achmea

Hagelunie is onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals bijvoorbeeld:

 • de Wet bescherming persoonsgegevens
 • de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
 • het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 • de Telecommunicatiewet

 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens ?

Als u klant bij ons wordt dan vragen wij u om persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om: 

 • uw aanvraag te verwerken
 • overeenkomsten met u aan te gaan en uit te voeren
 • wetenschappelijk-, statistisch en/of marktonderzoek te doen
 • te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft
 • fraude te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor kunnen we ook gegevens over u op internet gebruiken
 • te voldoen aan de wet
 • u te informeren over andere of vergelijkbare producten en diensten van de Achmea Groep
 • te delen met onderdelen (entiteiten) binnen de Achmea Groep
 • te delen met zakelijke partners als dat nodig is. Zoals bijvoorbeeld schadeherstelbedrijven of expertise bureaus.

 

Welke gegevens verwerken wij?

 

De persoonsgegevens die wij vragen zijn afhankelijk van het product of de dienst
Bij het aangaan van een verzekering of financiële dienst hebben wij uw gegevens nodig. Denkt u hierbij aan uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Ook vragen we gegevens die nodig zijn om de verzekering met u te sluiten u te kunnen adviseren. En gegevens die nodig zijn om het risico in te kunnen schatten. Bijvoorbeeld het kenteken van uw auto voor een autoverzekering. De hoeveelheid aan (persoons)gegevens kan dus per product of dienst verschillen.

 

Wij raadplegen de databank van de Stichting CIS


Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld schademeldingen, maar ook als u belangrijke informatie niet hebt doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico’s beheersen en fraude voorkomen.

Kijk voor meer informatie op www.stichtingcis.nl. Hier leest u ook hoe de stichting met uw gegevens omgaat.

 

Wij leggen contactmomenten vast 

Veel contacten tussen u en Hagelunie kunnen telefonisch, via internet, e-mail, chat, apps of social media (Twitter) verlopen. Ook wordt nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. De persoonsgegevens die wij krijgen van u of van de social media partij kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om uw vragen te beantwoorden, persoonlijke aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

 

Wij nemen telefoongesprekken op 

Als u ons belt of als wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te trainen en te coachen om zo de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Daarnaast nemen we bijvoorbeeld bij telefonische transactie-opdrachten gesprekken op. Als het nodig is, kunnen we terugluisteren wat wij met u hebben afgesproken. Het helpt ons ook om analyses uit te voeren zodat we onze informatievoorziening beter kunnen inrichten. De opgenomen telefoongesprekken worden na uiterlijk 30 dagen gewist.

 

Wij verwerken openbare data en data van marktonderzoeksbureaus 

Voor het aangaan van de overeenkomst en de kwaliteit van onze data gebruiken we ook openbare data. Denkt u daarbij aan data van het Kadaster of de RDW. Daarnaast gebruiken wij data van marktonderzoeksbureaus. Deze data gebruiken wij onder meer voor marktanalyses. En om u aanbiedingen en advertenties te sturen of te laten zien die bij u passen.

 

Wij gebruiken cookies op onze websites 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. 

Functionele cookies die zorgen voor een goede werking van onze website plaatsen we altijd. Voor andere cookies (zoals tracking cookies) informeren we u eerst waar u deze uit kunt zetten. Surft u verder op onze website dan worden deze cookies geplaatst. De data die wij verkrijgen via deze cookies gebruiken wij om u aanbiedingen en advertenties te sturen of te laten zien die bij u passen. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

 

Wilt u precies weten welke gegevens wij verwerken?

Achmea heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik op ‘Melden’, ‘Meldingenregister’, en vul bij ‘Zoeken naar verwerkingen’ de naam ‘Achmea’ in. Daar leest u welke persoonsgegevens wij verwerken voor welke doeleinden.

 

Wat zijn uw rechten?

 

Wilt u uw persoonsgegevens inzien of corrigeren?

U kunt bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd in te zien. Stuur dan een verzoek naar onderstaand adres. U krijgt dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens. Kloppen uw gegevens niet? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens dan aan.

 

Ons adres is:

Hagelunie

Postbus 109

2300 AC Leiden

Nederland

hageluniedesk@hagelunie.nl

Onze medewerkers kunnen u ook bellen voor commerciële doeleinden. Als u tijdens het gesprek aangeeft dat u dit niet wilt, zorgen wij dat u niet meer voor deze doeleinden gebeld wordt.

 

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Verder hebben wij maatregelen genomen waarmee u onze website veilig kunt bezoeken en gebruiken. Met die maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens. Ook onze IT-systemen hebben we daarom goed beveiligd.

 

Bijzondere persoonsgegevens behandelen wij extra zorgvuldig

Bijvoorbeeld medische en strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken we met extra zorg.

 

Medische gegevens

Hebben wij uw medische gegevens nodig? Dan is onze medisch adviseur verantwoordelijk om deze gegevens goed te verwerken. Hij heeft een geheimhoudingsplicht. Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van de medische adviseur. Deze medewerkers hebben dan dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur.

 

Strafrechtelijke gegevens

Vraagt u een verzekering of dienst aan waarvoor wij het door ons te verzekeren risico moeten beoordelen? Dan kunnen wij vragen of u een strafrechtelijk verleden heeft. Strafrechtelijke feiten van langer dan acht jaar geleden hoeft u niet te melden.

 

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de privacymanager van Achmea.

 

Stuur een e-mail naar privacymanager@achmea.nl.

Of stuur een brief aan:

Achmea B.V.

T.a.v. de privacymanager

Risk & Compliance

Postbus 866

3700 AW Zeist

 

Wij kunnen het Privacy Statement aanpassen
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond bedrijfsactiviteiten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak kunnen wij het Privacy Statement aanpassen. Kijk daarom af en toe of er iets veranderd is. Dit Privacy Statement is het laatst gewijzigd op 18 september 2017.

 

Hagelunie is onderworpen aan Nederlandse wetgeving. Kijk in de wetgeving van uw eigen land om te weten wat nog meer van toepassing is.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Op de hoogte blijven van het laatste nieuw in de glastuinbouw sector? Schijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.